Upravljanje računima

Upravljanje računima je glavna funkcionalnost IntroBillsa gdje se komponente poput upravljač klijenata i upravljač artikala kombiniraju kako bi se što više olakšalo stvaranje računa. Također postoje sličnosti u dizajnu i rasporedu dijelova sučelja, sve je vrlo slično izgledu upravljača klijentima i upravljaču artikala.

 bill invoice management bills list

Stupci sa informacijama pokazuju uobičajene informacije, koje bi i inače očekivali od programa za upravljanje računima, broj računa, ime artikla, ime klijenta, itd. Kontrole za pristupanje postavkama određenog računa se nalaze na desnoj strani i opet su dosta pojednostavljene, bez da imate mnoštvo opcija za biranje. Iako smo pojednostavili dosta komponenti, Vi i dalje imate dostupno sve što je potrebno za upravljanje računima odnosno sve alate. Gumb za stvaranje novog računa je dostupan na samom vrhu sučelja. Nakon toga imamo 4 gumba koja su dostupna desno od svakog računa. Prvi gumb sa lijeve strane je za otvaranje PDF pretpregleda, drugi za pokretanje editora računa, treći za otvaranje PDF pretpregleda sa podrškom za slanje računa putem e-maila, i zadnji gumb je naravno za slanje računa u koš za smeće tj. brisanje sa popisa.

Klik na prvi gumb, PDF pretpregled, otvara ono što se može vidjeti na slici gore. Ovdje imate samo pregled kako će generirani račun izgledati. Pregled računa se otvara u skočnom prozoru. U desnom gornjem kutu ima opcija za dohvaćanje odabranog PDF dokumenta, što stvara PDF dokument iz pregleda i omogućuje Vam da ga spremite na Vaše računalo.

Na ovoj slici se vidi razlika između gumba sa pretpregledom i gumba za slanje putem emaila. Razlika se može vidjeti u desnom gornjem uglu gdje je dodana opcija za pokretanje slanja računa putem emaila. Ukoliko ste unaprijed podesili e-mail postavke, u dodatnom prozoru skočnom prozoru samo ćete morati upisati naslov e-maila i tekst, ukoliko ga želite dodati naravno. PDF verzija računa dodaje se automatski.

 

Stvaranje novog računa je vrlo jednostavno. Na slici gore možete vidjeti kako izgleda kreirati  novih računa kada koristite IntroBills. Prije nego što počnete kreirati račune, pobrinite se da dodate klijente i artikle koje ćete koristiti. Novostvoreni računi su dodani na glavni popis računa, od kuda se njima može dalje upravljati koristeći već spomenute alate.

 

Log In or Sign Up

Zaboravili ste lozinku? / Zaboravili ste korisničko ime?